Wij vinden het als Strandburo belangrijk dat u zich veilig voelt. Uw huis wordt gebruikt door anderen, maar moet in goede handen zijn. Soms doen zich tijdens de verhuur kleine problemen voor: een stop slaat door, de stofzuiger weigert dienst, er is een lamp stuk of de huurder begrijpt niet hoe de televisie wordt ingeschakeld.

Voor ons zijn dat soort kwesties simpel op te lossen. We komen ze in ons dagelijks werk voortdurend tegen. Ze horen bij de verhuur, maar moeten snel uit de wereld. Huurders hechten sterk aan service. Verhuurders wonen vaak op afstand, en Strandburo maakt het mogelijk om alert en snel problemen om te lossen.

Na de verhuur checken wij de inventaris, en we controleren op eventuele schades.

Deutsch
Wir denken, dass es für Strandburo wichtig ist, dass Sie sich sicher fühlen. Ihr Haus wird von anderen genutzt, muss aber in guten Händen sein. Manchmal treten während der Mietzeit kleine Probleme auf: Ein Stillstand bricht durch, der Staubsauger verweigert den Service, es gibt eine Lampe oder der Mieter versteht nicht, wie der Fernseher eingeschaltet ist.

Für uns können solche Probleme leicht gelöst werden. Wir begegnen ihnen ständig in unserer täglichen Arbeit. Sie gehören zum Verleih, müssen aber schnell aus der Welt kommen. Mieter legen großen Service an. Vermieter leben oft fern, und Strandburo ermöglicht es, Probleme schnell und schnell zu lösen.

Nach der Vermietung prüfen wir das Inventar und prüfen eventuelle Schäden.