Iedereen kent de eigentijdse verhuur-sites (Airbnb, Homeaway, of Booking.com). Adverteren via zo’n site verhuurt veel beter dan een klassiek verhuurbureau of het aloude VVV.

Belangrijk is ook een eigen website, en vooral heel goede fotografie van uw huis; dat is een van de belangrijkste sleutels tot succes. Het Strandburo regelt website en fotografie voor u.

Wij hebben bovendien veel ervaring met de verhuur via Airbnb; veel huurders zien op tegen de digitale rompslomp. Wij introduceren om die reden een nieuwe term: Airbnb-mnagement, onderdeel van onze denktrant over ontzorgen van de verhuurder.

Airbnb-management betekent dat wij desgewenst ook de boeking voor u regelen, administreren en de communicatie met huurders van u overnemen. Tot en met het moment waarop zij de sleutels in ontvangst nemen.

Wij beheren de populaire webcam Zeegat in Vlissingen. Die wordt maandelijks door tienduizenden mensen bezocht. Binnenkort starten wij met het adverteren van de huizen van onze klanten op deze bijzonder veelbekeken website.

Deutsch
Jeder kennt die zeitgenössischen Mietstationen (Airbnb, Homeaway oder Booking.com). Werbung über eine solche Seite mietet viel besser als eine klassische Vermietungsagentur oder der alte VVV.

Wichtig ist auch Ihre eigene Website und vor allem sehr gute Fotografie Ihres Hauses; Das ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg. Das Strandbüro arrangiert Website und Fotografie für Sie.

Wir haben auch viel Erfahrung mit der Vermietung durch Airbnb; Viele Mieter sind gegen den digitalen Aufwand. Aus diesem Grund führen wir einen neuen Begriff ein: Airbnb-Management, Teil unserer Denkweise, den Vermieter zu entlasten.

Airbnb-Management bedeutet, dass wir auch die Buchung für Sie arrangieren, verwalten und die Kommunikation mit Mietern von Ihnen übernehmen können. Bis einschließlich des Zeitpunkts, an dem sie die Schlüssel erhalten.

Wir verwalten die beliebte Zeegat Webcam in Vlissingen. Es wird monatlich von Zehntausenden von Menschen besucht. In Kürze werden wir auf dieser sehr häufig besuchten Website die Häuser unserer Kunden bewerben.